FORMULARZ ZGŁOSZENIA
DO SMS-owego SYSTEMU SZYBKIEGO POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW O ZAGROŻENIACH.

Imię, nazwisko:

Adres zamieszkania:

Numer telefonu komórkowego:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji SMS oraz przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Bieruniu dla potrzeb powiadamiania mieszkańców, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).